Online inschrijven Balk

Om in te schrijven bij Dance Company 058 in Balk dien je onderstaand formulier in te vullen.
Voordat je in kunt schrijven dien je akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Er worden inschrijfkosten van €10,- in rekening gebracht.
 
Opzeggen
Opzeggen kan alleen schriftelijk worden gedaan. Wij werken met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
Er kan hiervoor een e-mail verstuurd worden naar info@dc058.nl, vermeld hierbij de naam van het lid en de reden van opzegging.
 
Tarieven

Abonnement Tarief
1x per week dansen €25,- per maand (maandelijks opzegbaar)

 

Online inschrijfformulier
Dance Company 058
www.dc058.nl / info@dc058.nl


__________________________

Uw gegevens

Uw naam (voor- en achternaam)*

Uw email*

Geboortedatum*

Telefoonnummer*

Adres*

Huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*


Locatie

Balk

Inschrijven voor overige locaties is helaas nog niet online mogelijk.


Abonnement 1x per week dansen

1x per week dansen: maandelijkse betaling €25,-

Een prijsaanpassing die voortvloeit uit de wet of die is gebaseerd op de prijsindex vindt plaats per het nieuwe seizoen. U wordt hiervan de hoogte gesteld.


Betalingsmogelijkheden Automatische incasso per maand

IBAN nummer*

Naam rekeninghouder*


Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging voor automatische afschrijving van de abonnementsbijdrage aan Dance Company 058.
Dance Company 058 zal de abonnementsbijdrage elke eerste werkdag van de geldende maand afschrijven.
Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren, één volledige kalendermaand voor afloop van de duur van het contract.

Bij inschrijving wordt €10,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. Dit bedrag zal samen met de eerste automatische incasso worden afgeschreven.


Algemene voorwaarden Om in te kunnen schrijven bij Dance Company 058 is het vereist dat u akkoord gaat met de Algemene voorwaarden en het Huishoudelijk reglement.

Ja, ik heb de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement gelezen en ga hier mee akkoord.
Ja, ik ga er mee akkoord dat mij via de e-mail een nieuwsbrief toegezonden wordt.

Ik wens een kopie van dit inschrijfformulier in mijn e-mail te ontvangen.