Lesinhoud

Lesinhoud

Wat kun je verwachten als je lessen komt volgen bij Dance Company 058?

Bij DC 058 werken wij met verschillende soorten lessen. We hebben bij hiphop en hiphop lyrical vaste groepslessen (vaak wedstrijdgroepen) en open lessen (‘losse’ lessen). Deze lessen duren 45 minuten.

De groepslessen omvatten gerichte lessen. In deze lessen wordt choreografie aangeleerd en werk je naar danswedstrijden en/of optredens toe. Deze groepen zijn wedstrijdgroepen in verschillende categorieën. Zo loopt het van recreatie naar selectie en uiteindelijk de demo. Je wordt door je docent gevraagd in een groep te komen en kunt ook door ontwikkeling doorstromen naar een hogere categorie. De hoogste categorie, demo, vereist een auditie. Dit houdt een meelooples met de demogroep in. Hierin wordt gekeken in hoeverre je qua niveau bij de groep past. De groepslessen zijn dus niet open lessen, hier kun je enkel aan meedoen als je hier op geselecteerd bent.

De open lessen worden ook wel losse lessen genoemd. In tegenstelling tot de groepslessen wordt hier niet choreografie aangeleerd, maar verschillende losse danscombinaties. Deze lessen zijn voornamelijk recreatief. In deze lessen wordt aandacht besteed aan het bedenken van een danscombinatie en de uitvoering ervan. Evenals de groepslessen zijn de open lessen ook opgedeeld. Deze zijn verdeeld in niveau en leeftijd.

Het is mogelijk om combinatielessen te volgen. Dit omvat een combinatie van groepslessen en open lessen. Het is echter niet mogelijk om twee groepslessen te volgen, tenzij je hiervoor geselecteerd bent.

Bij de lessen modern, ballet en jazz werken wij met de lessen naar optredens en shows toe. Deze zijn toegankelijk voor iedereen en vereisen verder geen auditie of selectie. Deze lessen duren 60 minuten.

 

Regels

Aanvullende regels met betrekking tot de wedstrijdgroepen zijn hier te vinden.

1. Dansers in wedstrijdgroepen dienen de laatste 2 lessen voor een wedstrijd aanwezig te zijn om met de wedstrijd mee te mogen doen.
2. Van alle dansers in een wedstrijdgroep wordt verwacht dat zij elke wedstrijd meedoen. Mocht een danser om een reden niet mee kunnen doen, dient hij dit tijdig aan te geven (ten minste twee à drie weken voor de wedstrijd).
3. Een danser in een wedstrijdgroep dient de wedstrijdkleding en -schoenen (eenmalig per jaar) aan te schaffen om mee te kunnen doen met een wedstrijd. Deze kosten worden niet door Dance Company 058 vergoed.
4. Dansers moeten voor elke wedstrijd eigen entree betalen (dit bedraagt ca. tussen 4 en 8 euro per wedstrijd).
5. Dance Company 058 kan te allen tijde achterstanden van de leerlingen wat betreft wedstrijdkleding, polsbandjes, etc. incasseren indien deze niet tijdig worden voldaan.
6. Dansers dienen zelf vervoer naar een optreden/wedstrijd te regelen, tenzij anders aangegeven door de docent.
7. De laatste les voor de wedstrijd dienen de dansers in de wedstrijdkleding te komen en hierin te oefenen.
8. De docent heeft te allen tijde het laatste woord of een danser klaar is voor de wedstrijd en of hij/zij met de wedstrijd mee mag doen.