Inschrijven in Marsum

Inschrijfformulier Marsum

Bij inschrijving wordt € 10,- inschrijfgeld in rekening gebracht. Dit bedrag zal samen met het eerste lesgeld automatisch worden afgeschreven.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging voor automatische afschrijving van de abonnementsbijdrage aan Dance Company 058. Dance Company 058 zal de abonnementsbijdrage elke eerste werkdag van de geldende maand afschrijven. Opzeggen van het contract dient schriftelijk te gebeuren, één volledige kalendermaand voor afloop van het contract.
Vul hier, indien van toepassing, de verkregen actiecode in.