Inschrijven in Sexbierum

Bij inschrijving wordt € 10,- inschrijfgeld in rekening gebracht. Dit bedrag zal samen met het eerste lesgeld automatisch worden afgeschreven.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging voor automatische afschrijving van de abonnementsbijdrage aan Dance Company 058. Dance Company 058 zal de abonnementsbijdrage elke eerste werkdag van de geldende maand afschrijven. Opzeggen van het contract dient schriftelijk te gebeuren, één volledige kalendermaand voor afloop van het contract.
Vul hier, indien van toepassing, de verkregen actiecode in.

DANCE COMPANY 058

Join the family! Vraag een gratis proefles aan

Kies de stijl waarin je graag een proefles wilt volgen
Kies de locatie waar je graag een proefles wilt volgen
Selecteer je niveau